Skip to main content

De Branchevereniging voor Zorgbemiddelaars

De Branchevereniging voor Zorgbemiddelaars (BZB) zet zich actief in voor het behartigen van de belangen van zzp-bemiddelaars in de zorg.

Het doel van BZB is het bevorderen van gezonde verhoudingen tussen vast en flexibel zorgpersoneel. Dit willen we bereiken door een volwaardige gesprekspartner te zijn voor opdrachtgevers (zorgorganisaties), politiek en beleidsmakers, maar ook door goede service te bieden en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Lees hierover meer in ons manifest!

Kom meer te wetenNeem contact op

Initiatiefnemers

Waar wij voor staan; ons manifest

Wij maken flexibilisering in de zorg mogelijk door zzp-bemiddeling.

Een vast dienstverband bij één werkgever is niet voor iedereen geschikt. Zorgmedewerkers hebben in de afgelopen decennia steeds vaker laten zien dat zij behoefte hebben aan meer flexibiliteit en autonomie. Onze dienstverlening is altijd gericht op het bieden van flexibel en ondernemend werk aan zorgmedewerkers, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Wij streven naar gezonde verhoudingen tussen vast en flex.

Het is belangrijk dat flexibilisering niet te ver doorschiet. Voor cliënten en patiënten is het van groot belang om vertrouwde gezichten te hebben binnen een stabiel team. Een flexibele schil, die maximaal gemiddeld 10-20% van het personeelsbestand uit zzp’ers bestaat, zou het uitgangspunt moeten zijn voor zorgorganisaties. Dit vereist echter dat de omstandigheden binnen de vaste dienstverbanden goed geregeld zijn, om zo een te hoge uitstroom te voorkomen. Zonder controle over de vaste dienstverbanden is het lastig om grip te hebben op de flexibele schil.

Wij gaan op een verantwoorde wijze om met publieke middelen.

Bemiddelaars in de zorg zijn als commerciële dienstverleners actief binnen de publieke sector. Dit vereist een verantwoorde benadering van onze operationele kosten en winst. Ons basisprincipe is dat, dankzij onze expertise, de exploitatiekosten voor bemiddeling altijd lager zijn dan wanneer zorgorganisaties dit zelfstandig zouden organiseren. Onze leden geven transparantie aan hun opdrachtgevers over de te hanteren tarieven.

De voorwaarden van zzp’ers mogen niet oneerlijk concurreren met die van medewerkers in vaste dienst.

Ondernemerschap moet een realistische mogelijkheid zijn voor zorgmedewerkers die streven naar zelfstandigheid, eigen regie, flexibiliteit en diversiteit in hun werkzaamheden. Wij faciliteren enkel zzp’ers die voldoen aan kwaliteitseisen in de zorg en ondernemerschap, tegen een tarief dat marktconform is. Dit tarief is in lijn met de kostenstructuur van een medewerker in loondienst, met als verschil dat een zzp’er deze kosten zelf draagt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het opbouwen van een pensioen, afsluiten van bedrijfsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, het creëren van een financiële buffer voor periodes zonder opdrachten, en het reserveren van vakantiegeld. Om deze redenen pleiten wij tevens voor een gedragscode voor bemiddelaars in de zorg.

Wij zijn op zoek naar landelijke, bindende regels voor zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelaars.

Volwaardig zelfstandig ondernemerschap, veilig en degelijk opdrachtgeverschap, en professionele bemiddeling vormen voor ons de essentiële elementen van een duurzaam speelveld. BZB staat voor hoogwaardige bemiddeling in de zorg en past haar toetredingseisen voor bemiddelaars aan volgens landelijke besluitvorming. Wij ondersteunen beleidsinitiatieven zoals het fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg en een gedragscode voor bemiddelaars.

Wij bieden op een veilige manier toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Gemiddeld genomen zijn de ZZP’ers beschikbaar voor alle diensten op alle dagen. De zorgvuldige screening van ZZP’ers resulteert in de inzet van gekwalificeerde zorgmedewerkers die voldoen aan de vereisten van het vak, ondernemerschap en de verwachtingen van de zorgaanbieder.

Wij delen graag onze kennis en expertise.

De toegenomen flexibilisering stimuleert werkgevers om nieuwe initiatieven op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dit is waardevol, de daadwerkelijke behoeften van zorgmedewerkers tegemoetkomt en niet leidt tot hogere kosten dan strikt noodzakelijk. Op deze manier wordt geld voor de zorg ook daadwerkelijk behouden in de zorg. BZB heeft jarenlange ervaring in strategische planning en inzicht in de behoeften van zorgmedewerkers. We delen dan ook graag onze kennis en expertise met werkgevers.

Ben je een Zorgbemiddelaar? Sluit je aan als lid!


  Contactgegevens

  Adres:
  Branchevereniging voor Zorgbemiddelaars
  Zomerdijk 52C
  3143 CT Maassluis

  Neem contact op